Visapusiškos buhalterinės apskaitos paslaugos

Ataskaitų teikimas

Deklaracijų ir ataskaitų ruošimas/teikimas

Lietuvos respublikos vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • mėnesinės SODROS ataskaitos;
 • mėnesinės VMI deklaracijos;
 • mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos;
 • kitos ataskaitos ir pažymos VMI, SODRAI;
 • ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.
Buhalterinė apskaita

Įmonių buhalterinė apskaita

Buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių apskaitos dokumentų įforminimo iki finansinės atskaitomybės sudarymo

 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas;
 • kasos dokumentų registravimas;
 • banko dokumentų registravimas;
 • avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje;
 • priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas;
 • nurašymo aktų paruošimas;
 • apskaitos registrų sudarymas;
 • darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas i apskaitą.
Personalo apskaita

Personalo apskaita

Lietuvos respublikos vyriausybės įstatymais numatytų deklaracijų ataskaitų ruošimas ir pildymas

 • apskaitos politikos paruošimas;
 • įsakymai, sprendimai, susirinkimų protokolai; reikalingų žurnalų pildymai
 • darbo sutarčių surašymas.
Inventorizacija

Inventorizacijos atlikimas


 • skolų suderinimas su VMI ir Sodra;
 • skolų suderinimas su kliento pirkėjais, tiekėjais atliekant metinę skolų inventorizaciją.
Ataskaitų sudarymas

Finansinių ataskaitų sudarymas


 • pelno (nuostolio) ataskaita;
 • pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • balansas;
 • kapitalo pokyčių ataskaita;
 • pinigų srautų ataskaita;
 • metinės finansinės ataskaitos;
 • paaiškinamasis raštas prie metinės finansinės ataskaitos.
Atstovavimas institucijose

Atstovavimas valdiškose institucijose bei kredito įstaigose


 • valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI);
 • valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra);
 • juridinių asmenų registre (JAR);
 • bankuose ir kitose kredito institucijose;
 • kitose kliento nurodytose įstaigose;
 • įmonių registravimas PVM mokėtoju.

Konstultacijos mokesčių klausimais

Konsultuojame mokesčių bei apskaitos vedimo klausimais, naujų mokesčių įstatymų reikalavimų dėl apskaitos dokumentų pildymo ir jų pakeitimų klausimais, bei specifiniais mokesčių klausimais.

Į VIRŠŲ